Displaying 1 - 10 of 578
ID Title Research line Expected start date Expected completion date
579 Database poli hersenletsel Limburgse ziekenhuizen 10-3-2020 1-3-2022
578 Specificiteit en sensitiviteit van een CT 4-fase hals bij de vraagstelling: “is er een bijschildklieradenoom?” 20-2-2020 2-7-2020
577 EQUAL@ED 13-5-2020 14-5-2020
576 Normaalwaarden naar onderzoeksopstelling VEP-onderzoek. 24-2-2020 16-6-2020
575 Tromboseprofylaxe binnen VieCuri 1-3-2020 1-1-2021
574 Lp(a) Horizon 1-3-2020 1-12-2024
573 Interbeoordelaars betrouwbaarheid van preoperatieve CPET uitkomsten bij patienten met colorectaal carcinoom cancer in the elderly 21-2-2020 1-7-2020
572 PASSAGE studie
571 Ondersteunig voor verpleegkundigen in het omgaan met ethische dilemma's. 1-1-2020 16-4-2020
570 Regionale studie therapeutische doorlooptijd en prognose bij CRC cancer in the elderly 1-3-2020 31-8-2020

© 2014-2020 Collectiony BV - version 2.1.9.8 build 181021